Benævnelsen "memento mori" er en gammel latinsk talemåde, som betyder ”husk at du skal dø”.
Udtrykket er en påmindelse om, at vi ikke lever evigt og følgelig erindres om at være årvågne i livets dyrebare øjeblikke. Men det er også en påmindelse om, at vi skal være parate til direkte konfrontation med døden.
Læren er, at døden er en naturlig del af vores livscyklus, og at alle mennesker har mulighed for at hjælpe hinanden ud af livet med samme form for nærvær og kærlighed, som vi udviser, når vi hjælper vore børn til verden. Udgangen er lige så vigtig som indgangen.
 

Foredraget inddrager psykologiske og spirituelle aspekter samt menneskers nærdødsoplevelser. Ydermere vil temaet blive belyst ud fra den klassiske og den moderne kunsts historie.

 

Foredraget indgik oprindelig som del af en serie på tre, hvoraf de to øvrige blev afholdt af prof. Michael Hviid Jakobsen: ”Vigor Mortis: Dødstabuet under opløsning?” samt biskop Kjeld Holm: ”På livets kant”.
 

Foredragsserien blev igangsat og afholdt i samarbejde med ”Kamilius. Støtteforeningen for Hospice” i Aalborg, samt Folkeuniversitet Aalborg.

  © Finn Thrane

Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner