Den tysk/amerikanske professor C. Otto Scharmer har igennem 30 år udviklet en ledelses-teori: U-teorien, som redskab til at skabe forandringer i organisationer, hvor man ønsker at alle involverede inddrages.
U-et forstås ikke som et bogstav, men som form.
Sindets downloading af kendte tankebaner, suspenderes i første omgang til fordel for en nyorientering, og en åben given-sig-hen til inspirationen og til det kreative indre frirum, hvorfra al nyskabelse sker.  Herefter følger en fase med kontemplation og lytten, som siden udkrystalliserer processen i nye prototyper og handlinger.

Teorien er overordentlig effektiv såvel i organisationer, som i en personlig udviklingsproces med et mere eksistentielt omdrejningspunkt.

Tidligere afholdt som indledning til et samarbejde med embedsledelsen ved Retten i Hjørring, Randers, Hillerød, Helsingør og Lyngby.

Se yderligere kursusbeskrivelse.

 
   

Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner