i C. Otto Scharmers : Teori U

Det særlige ved denne metode er, at man i organisationen arbejder med processen i fællesskab. Det er en metode til at inddrage alle deltagernes kreativitet, og dermed nå frem til et bedre resultat, svarende til interessenternes behov og medarbejdernes interesse.
Scharmer har identificeret en dybt meningsfuld arketype for nyskabelse: det indre kreative frirum – presencing. – En sproglig kobling mellem presence (nærvær i nuet) og sensing (sansning) – og han påpeger nødvendigheden af  ”en dybere og mere praktisk integration af hovedet, hjertet og hånden – af de former for intelligens, vi finder i det åbne sind, det åbne hjerte og den åbne vilje – både på det individuelle og det kollektive niveau.”
Denne ganske anderledes tilgang til problemer – til ledelse og til livet som helhed - udfordrer det overfladiske og forhastede i vor tid ved at pege på vigtigheden af dybere og mere eksistentielle tilgange til det at skabe noget sammen. Her finder vi nye, anderledes og væsentlige bidrag til ledelsesteori og innovationsmetode.
Metoden er stærkt motivationsskabende for de involverede, og chancen for en etisk højnelse  i virksomheden samt en økonomisk optimering er stor.

To dages kursus.

Reference: Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Retten i Helsingør.

Har tidligere været afholdt for ’Danmarks Domstole’ - embedsledelsen ved Retten i Hjørring, Randers, Hillerød, Helsingør og Lyngby.
 


Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner