Mere skønhed mere kærlighed i livets slutfase
Sjælefred er ønskeligt for ethvert menneske, inden det forlader denne jord.
         
          Materiale til plejehjem og til private

             Læs mere her

 

 
           
Formålet med mit arbejde er, at  fremme den enkeltes muligheder for at kunne leve sit liv udfra nærvær, empati, glæde, mening og skabertrang – med de vidt forskellige udtryk dette fordrer i de meget forskellige liv mennesker lever.

Jeg tilbyder samtaler med mennesker, der er ramt af tab, depression, sygdom, arbejdsløshed o.lign. – eller plaget af meningsløshed, spiseforstyrrelser eller stagnation.

 

Jeg tilbyder hjælp til at finde sjælefred i tide for terminalpatienter.
 

Til faggrupper og virksomheder tilbyder jeg seminarer og supervision individuelt og i grupper.

I øvrigt afholder jeg kurser og foredrag bl.a. indenfor emner som humanistisk ledelsesfilosofi og personlig udvikling målrettet den aktuelle faggruppe ex.vis lærere, præster, læger, dommere, virksomhedsledere etc.

© Finn Thrane

FT fot.

De indre billeder former virkeligheden


Sjælen er den inderste kerne i et menneske, og den rummer en ganske anden og langt større forståelse for menneskets vilkår, end den almindelige bevidsthed gør.
Denne vinkel finder vi frem til i samarbejde, og det sker ofte under den første samtale.

 

Ser man på sine udfordringer fra en sjælelig vinkel, vender oplevelsen af vanskelighederne ofte 180 grader, og man vil få en ny forståelse af situationen –  nye idéer og ofte et nyt perspektiv på sit liv.

 

Sjælen rummer potentialet
Sindet rummer intentionen
Forstanden, viljen og handlingerne skaber resultatet
 
     

Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner