Mentor -I humanistisk lederskab
Led dig selv - før du leder andre


Denne sparring sigter på den humanistiske del af lederskabet og sammenhængskraften i firmaet eller organisationen.
 
I industrialismen (fra midten af 1800-tallet til anden halvdel af 1900-tallet) var bygningerne og maskinparken en virksomheds vigtigste aktiv.
Siden kom systemer og strukturer, processer og strategier i højsædet.
De er stadig nødvendige, men idag er menneskene blevet virksomhedens vigtigste byggesten.
Men hvis menneskene ikke fungerer godt og bidrager optimalt - så er det øvrige ret overflødigt. En basal viden om mellemmenneskelige relationer - begrænsninger og muligheder og evnen til at kommunikere med - og ´løfte´medarbejderne er afgørende for succes.
Derfor er en investering i sammenhængskraften mellem leder og medarbejdere en investering i virksomheden, der giver målbare resultater.

Klippekort på 10 konsultationer   kr. 17.500,00  + moms
Klippekort på 5 konsultationer     kr.   8.750,00 + moms

Konsultationer i Svejstrup, Aalborg og København

Deltager min. 3 medarbejdere fra samme virksomhed kan konsultationerne henlægges til virksomheden.
Pris pr dag efter aftale.

 
 
 

Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner