Ikonerne forbinder det jordiske (hvad de er lavet af), med det himmelske (hvad de forestiller). Således forbinder de det menneskelige med det guddommelige – eller det materielle med det åndelige.
Derfor er en ikon ikke bare et æstetisk kunstværk med sit særlige farve- og formsprog, men hver eneste ikon har sit bestemte åndelige budskab.

I dag kender vi måske bedst ikonerne fra de ortodokse kirker, eftersom det primært er øst-kirken, der har bevaret ikonerne i sin tradition, mens kirken i vest særligt har bevaret det skrevne ord.


Foredraget vil beskæftige sig med ikonernes kunstneriske udtryk, historiske betydning og oprindelige brug, ligesom vi vil komme ind på forskellige former for meditativ bøn, der har rødder tilbage i oldkirken.

 

Foredraget er tidligere afholdt i Søllerød Sognegård samt i Budolfi Kirke, Aalborg.
 

Ikonen forestiller:
venstre side: Den Hellige Treenighed - 1411.
højre side: Maria Eleousa - Den barmhjertige, 1100 - tallet.


Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner