Den langstrakte bindingsværksbygning, der huser Mikrohøjskolen JANUS, ligger lavt i en skovlysning tæt på herregården Hverringe nord for Kerteminde.

Skolen, der åbnede i 2009, er oprettet med støtte fra EU og Fødevareministeriet og er med billeder, udstillinger og bogsamling det faste og naturlige omdrejningspunkt for en række aktiviteter.


Det er også krumtappen for de undervisningsinitiativer, som forstanderparret Finn Thrane og Lisbet Marschner tager i fællesskab, men normalt afvikler hver for sig.

Al undervisning gennemføres som kortkurser, i Lisbet Marschners tilfælde med udviklingspsykologisk perspektiv eller som indføring i humanistisk ledelse, i Finn Thranes tilfælde med litteraturen i bagagen, men med koncentration om fotografien som kunstnerisk udtryksmiddel og almen øjenåbner.


 

Se videre på hjemmesiden www.mikrohøjskolen.dk


 


Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner