mere kærlighed i livets slutfase

Sjælefred er ønskeligt for
ethvert menneske,
inden det forlader
denne jord.


 Sjælefred er ønskeligt for ethvert menneske inden det forlader denne jord.

Livet igennem har mennesker kunnet bruge naturen til at søge fred og
afklaring i – ligesom kirken eller troen har kunnet give mennesker trøst.
Derfor repræsenterer denne billedserie begge områder.

To forskellige pakker indeholdende en billedserie samt hæfter tilbydes
dels plejehjem og dels private.

 


MATERIALE TIL PLEJEHJEM

Dette materiale bestående af 2 forskellige hæfter og en billedmappe henvender sig dels til plejehjemsansatte og dels til vore ældre medborgere på landets plejehjem, med det formål at bringe mere skønhed og mere kærlighed ind i livets slutfase.
 

HÆFTE I – ´ EMPATI´ henvender sig til plejepersonalet. Den anviser redskaber til en mere bevidst tilgang til den åndelige/følelsesmæssige del i ældreplejen – til inspiration og refleksion.


HÆFTE II - ´ET LYSERE PERSPEKTIV PÅ LIVETS SLUTFASE´  omhandler nyere forskning (i bl.a. nærdødsoplevelser), og hæftet er udvidet med  en BILLEDSERIE, som er tiltænkt vore ældre medborgere som lån fra plejehjemmet. Serien omfatter 6 neutrale naturscenerier og 6 billeder med et religiøst indhold. Billederne er fremstillet i karton i A3 størrelse – så de kan ses på afstand – og lamineret, så de kan stå hvor som helst i rummet til glæde og opløftelse for beboeren.

Det er afgørende vigtigt, at beboerens blik kan falde på noget betydningsbærende i livets slutfase. Dette kan hjælpe med til at fastholde det indhold i beboerens sind, som er væsentligt for vedkommende i den sidste tid.


Den bagvedliggende tanke er

VI LEVER MED BILLEDER HELE LIVET OG VI HAR BRUG FOR BILLEDER AT DØ IND I.BILLEDSERIE
Billederne kan ligeledes tjene som en nøgle til åbning af den vanskelige samtale, og dette er nærmere beskrevet bag på hvert enkelt billede til hjælp for plejepersonalet.

Smukke omgivelser er der tænkt på i forbindelse med beliggenheden af et hospice – det samme gælder sjældent for plejehjem.

Derfor må vi bringe skønheden ind i beboerens stue i form af billeder, der har den særlige bære-evne, at de kan virke berigende og opløftende for beskueren – også selvom beboeren er sengeliggende.

De fleste mennesker har eller har haft en særlig glæde og oplevelse ved enten jorden, vandet, lyset eller luften. Derfor afspejler de fotografiske naturscenerier alle fire elementer.

Ligeledes dækker de religiøse billeder et bredt spektrum. De afspejler den moderlige kærlighed, den faderlige kærlighed, engle, menneskets opstandelse og det himmelske lys, og det sker igennem klassisk malerkunst, moderne malerkunst, skulptur, akvarel og tegning, alt i alt med et tidsmæssigt spænd på ca. 500 år.

Billederne har været afprøvet til dette formål igennem en længere årrække og har vist sig  værdifulde for mennesker i livets slutfase.

 

Ældrekommissionen (”Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem”)  anbefaler i deres rapport, at :” ..personalet har fokus på empati og mulighed for refleksion.” Det er præcis dette formål hæfte I om ”EMPATI” lægger op til. Ydermere omtales: ”Nødvendigheden af en værdig afslutning på livet” – og både hæfte II ”ET LYSERE PERSPEKTIV PÅ LIVETS SLUTFASE” og billedserien tjener dette formål.

 

 

Ved køb af denne ´Pakke A´ til plejehjem medfølger:

 

10 hæfter: ”EMPATI” til omdeling blandt personalet.

                    ( I stedet for et kursus får personalet teksten i hånden og kan læse

                      hjemme i fred og ro).

 

10 hæfter: ”ET LYSERE PERSPEKTIV PÅ LIVETS SLUTFASE” – ligeledes til                                     

                      omdeling blandt personalet.

 

2 Billedserier á 12 stk  til plejehjemmets kontor. Billederne kan så udlånes enkeltvis til de ældre borgere, og der vil således være 2 eksemplarer af hvert billede til rådighed.

 

Pris i alt: Kr. 4.700, -  excl.  Forsendelse.

 

 

Lad mig komme og holde et foredrag med titlen `MERE SKØNHED MERE KÆRLIGHED I LIVETS SLUTFASE´ med en powerpointvisning af billederne og essensen af hæfterne som det øvrige indhold - for en samlet gruppe af plejehjemsansatte på flere plejehjem i kommunen.

Prisen herfor vil være kr. 10.000, - samt kørsel, og ´Pakke A´ vil efterfølgende blive tilbudt 4 plejehjem for en reduceret pris: kr. 2.500, - (i stedet for 4. 700, -).

Deltagerne får på den måde let adgang til at genopfriske og fastholde indholdet i fred og ro derhjemme i egen lænestol.

 MATERIALE TIL PRIVATE

 

Samme billedserie bliver tilbudt både plejehjem og private.

Billedserien er beskrevet ovenfor.

 

Betydningsbærende billeder er væsentlige at kunne lade blikket falde på – ikke mindst hvis man er sengeliggende i længere tid.

Disse 12 billeder, som er lamineret i A3 størrelse, kan stilles hvor som helst i rummet.

Hæftet, som er fremstillet til private hedder: ”EMPATISK OMSORG NÅR LIVET GÅR PÅ HÆLD”, henvender sig både til den evt. sengeliggende og til de pårørende med hjælp og støtte på det eksistentielle/følelsesmæssige/åndelige område.

Det kan anbefales at anskaffe materialet i god tid – måske allerede før behovet opstår.

 

Prisen for ´Pakke B´ til private er kr. 2.800, - excl. forsendelse

Pakken indeholder en BILLEDSERIE på 12 billeder samt to hæfter med titlen: ”EMPATISK OMSORG NÅR LIVET GÅR PÅ HÆLD.”

 

 

Materialet er udarbejdet af Lisbet Marschner – kunsthistoriker og psykoterapeut gennem 37 år.

 

Bestilling modtages på :  kontakt@lisbetmarschner.dk

 

Mobilnr: 6116 4748

 

Ved bestilling anføres navn og adresse og beløbet indbetales på flg konto:

Reg. nr. 3675   kontonr.  3578206981

 

En leveringstid på nogle uger må påregnes.


Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner