De natlige drømme giver et fascinerende indblik i psykens ubevidste dimensioner, og er en billeddannelse af de personligheds aspekter, der forløber bag vores sædvanlige oplevelse af virkeligheden. Drømmene afspejler uerkendte sider af vores personlighed, og rummer altid vigtige informationer til drømmeren. Ydermere kan drømme være afsættet for en ’nytænkning’ i forhold til livets opgaver – på en måde, som ikke ville kunne nås ad forstandens vej. Forskellige arketypiske drømmesymboler vil blive gennemgået, og herigennem får man et andet værdifuldt begrebsapparat til sine overvejelser over eksistensen.

Emnet har været behandlet i foredragsrækker på forskellige Folkeuniversiteter.

 
 
© Finn Thrane

Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner