Man taler om ’krop og sjæl’ eller ’liv og sjæl’, men hvordan får vi en mere præcis forståelse af det – sjælelige – omdrejningspunkt, som alting i vores liv bliver påvirket af?
For mere end 2000 år siden talte Platon om, at man kan danne sjælen, men det har eftertiden desværre glemt…
Det er på tide at få denne legemets usynlige akse tilbage på dagsordnen og fx opdage, hvad din egen sjæl prøver at sige til dig – og hvad du kan gøre for at følge den!
Den er vejen til den bedste udgave af dig selv, og dermed også afgørende for alle former for samarbejde.
Redskaberne til denne afdækning finder vi bl.a. indenfor psykologien og teologien og i et fortsat arbejde med livshjulet.


Se desuden Dagkurser/Aftenkurser
 
 
© Finn Thrane

Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner