Min baggrund er godt 40 års beskæftigelse med den åndelige dimension, som ikke kan rummes af teorier, men som er det dybeste og højeste endemål for mange menneskers eksistentielle higen og som sådan rækker ud mod et globalt perspektiv.

Kunst
Jeg studerede kunsthistorie på Aarhus Universitet i 6 år. Hovedinteressen var koncentreret om kunstnerens intention: Hvad er det dybeste budskab dette menneske nedlægger i sin kunst og, hvad driver værket?
Jeg har bl.a. set kunsten som en dør ind til en usynlig verden og har siden fundet andre veje, der fører direkte mod det dybeste i mennesket, mod, hvad vi kunne kalde: DET SJÆLELIGE PLAN.

Liv og død
Jeg har igennem mange år bistået med empati og åndeligt nærvær ved fødsler og i forbindelse med dødsfald.

Livskunst
Siden 1980 har jeg arbejdet som psykoterapeut, med samme meningsbærende lag som omdrejningspunkt, bl.a. i forbindelse med daglige klienter.
Anledningen har ofte været kriser i forbindelse med eksempelvis tab, sorg, sygdom, angst, arbejdsløshed, parforholdproblemer, arbejdsrelaterede problemer, spiseforstyrrelser, depression eller blot manglende mod til at få sat ord på det væsentlige.
Når du har fået afbalanceret dine problemstillinger, har vi et ganske nyt udgangspunkt til opbygning af den person, du dybest set er - eller gerne vil være!
 
FT fot.

CV
 • 2016 - Har udviklet et materiale ´Mere skønhed mere kærlighed i livets slutfase´ til danske plejehjem - bestående af en billedserie samt 2 pjecer.

  Har ligeledes udviklet et materiale til private - bestående af en billedserie samt en pjece.

  Ledelseskonsulent for F.L.Smidth, København og lederseminar for ledere fra hele landet afholdt i Sønderborg.

 • 2015 - Ledelseskonsulent for Danfoss Semco, Odense,  F.L.Smidth, København,  lederseminar for ledere fra hele landet afholdt i Sønderborg.
 • 2014 - Konsulent for lærerstaben på Horne Efterskole, Hirtshals, ledelseskonsulent for F.L.Smidth, København.
 • 2013:  Ledelseskonsulent for Randers spildevand A/S, Horne Efterskole Hirtshals, AVK International A/S, F.L. Smidth København.
 • Konsulent for ledelsen ved "Johnson Controls" Højbjerg, 2012
 • Afholdt lederseminar for embedsledelsen v. ’Danmarks Domstole’  - Retten i Hjørring, Randers, Hillerød, Helsingør og Lyngby 2009 og 2010
 • Har sammen med tidl. mus. dir. Finn Thrane oprettet ’Mikrohøjskolen Janus - skolen for udsyn og indsigt’ v. Kerteminde i 2009
 • Undervist på præsternes efteruddannelse TPC (Teologisk Pædagogisk Center) i Løgumkloster 2008-10
 • Afholdt lederseminar for erhvervsledere i ind-og udland (Italien, Ægypten) fra 2002
 • Omfattende foredragsvirksomhed i hele landet gennem 25 år
 • Siddet i ’Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling’  1991-2000
 • Afholdt efteruddannelseskurser for læger og sygeplejersker sm.m. speciallæge i kirurgi Palle  Gad 1992-97
 • Afholdt årskursus på Handelshøjskolen i Århus for lærerne v. 5 sproginstitutter + datalingvistik 1992-93
 • 1989 - Medstifter af Holistisk Medicin.
 • Undervist på Sygeplejeskolen i Holstebro 1988-90
 • Undervist på Folkeuniversitetet i 12 større byer 1985-2010
 • Praksis i psykoterapi siden 1980
 • Har siddet i adskillige bestyrelser - bl.a. Foreningen Holistisk Sundhed, Kvickly, Valgmenigheden i Gl. Rye
 • Forelæsninger samt kursusforløb hos dr.phil. Jes Bertelsen og Bob Moore 1979 - 2001, samt diverse andre kursusforløb
 • Aarhus Universitet 1975-81
 • Student fra Tønder Statsskole 1974Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner