Humanistisk Lederskab

 

Livet forstås baglæns
men må leves forlæns
Peter Thielst – frit efter Søren Kierkegaard
Et kursus i indre ledelse af dit eget liv på baggrund af din egen livsfortælling.

Kurset giver dig mulighed for at se på dit eget liv fra dine ressourcers vinkel - og ikke primært fra selve begivenhedernes rækkefølge.
Denne inddragelse af dit eget sjælelige perspektiv afstedkommer hos de fleste en bedre balance, indre ro, et nuanceret positivt selvværd og fornyet frihed. Du får med andre ord et ganske nyt afsæt til den ankommende fremtid.

Sindet downloader uden ophør automat-tankegange. Det betyder, at vi nemt kommer til at leve efter en mental programmering, der ofte er forældet, og i visse tilfælde går tilbage til barndommen.
Kan du skaffe dig overblik over dine livsmønstre i fortiden – til og med i går – så har du chancen for at ændre dine tankebaner og handlinger for fremtiden – fra i morgen.

Indiens gamle vediske tekster, upanishaderne, siger: ’Du er det, dine dybeste ønsker er. Som dine ønsker er, er din intention. Som din intention er, er din vilje. Som din vilje er, er dine handlinger. Som dine handlinger er, er din skæbne.’

Ens skæbne stammer når alt kommer til alt fra det dybeste plan af ønsker og fra det dybeste plan af intention, og de to er dybt forbundne.
 
På kurset inddrages både familiemønstre og arbejdsmønstre samt de spirituelle tegn, der har vist sig på din vej. Desuden vil vi tage fat i de arketyper, der specielt gør sig gældende for mænd. Livet opdeles og tolkes i intervaller på 7 år ad gangen.

En guidet tur igennem disse faser - med afdækning af arketyper, samtaler, meditative øvelser samt drømmearbejde – udgør kurset, som strækker sig over to 7-års faser pr modul.
 
Altså modul I: 0-7 og 7-14 år, modul II: 14-21 og 21-28 år, modul III: 28-35 og 35-42 år osv.
Disse tre moduler ligger fast – flere kan evt. aftales.
 
Nyt hold oprettes forår 2017

Pris:   Afgift pr. modul kr. 4.800,-

Sted:  Svejstrup Gl. Præstegård, Alkenvej 11, 8660 Skanderborg.

Underviser: psykoterapeut/konsulent gennem 33 år Lisbet Marschner.

 Ønskes yderligere oplysninger kan du benytte kontaktoplysningerne

 

Kurset afholdes i samarbejde med Mikrohøjskolen Janus.

 

 

 
 © Finn Thrane

 

© Finn Thrane

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner