Forskningen har indenfor de seneste år påvist at mental aktivitet alene  er i stand til at ændre hjernen - ganske på linje med krævende fysiske aktiviteter. M.a.o. meditation afsætter nye spor i hjernen og ændrer dermed livet!

I vores fortravlede hverdag hvor stress, konflikter og uventede krav kan få os til at miste overskuddet, kan der være god grund til at skabe et åndehul, hvor ’skærmen’, alias bevidstheden, ikke er fyldt af projekter. Meditation er et værdifuldt redskab til håndtering af stress samt opnåelse af en indre ro. Ydermere skaber meditation et rum for klarhed og inspiration.
Forskellige meditationsformer vil blive gennemgået og en enkel meditationsøvelse praktiseret, dersom tiden tillader det.

Foredraget er tidligere afholdt i regi af Folkeuniversitetet samt på private kurser.
 
 

´Evangelium i glas´ - af Bertil Vallien.
Detalje fra alteret i Växjö domkirke.
Foto: Hans Runesson


Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner