I mange menneskers liv er der et behov for at få den vandrette dimension – hverdagslivet – til at hænge bedre sammen med den lodrette dimension – den religiøse og åndelige del.

Det indre trosliv og det almindelige aktive, udadrettede liv har hos mange fået en ny dybde og mening gennem kendskabet til Hjertebønnen.
Hjertebønnen, der kendes fra oldkirken, er en mere meditativ form for bøn. Den bruges følgelig på en anden måde end de bønner, mennesker i vores kultur typisk er bekendt med.

Foredraget vil belyse bønnen igennem en række grupperinger, der på forskellig vis kan supplere vores intellektuelle vej ind i religiøsiteten. I forlængelse heraf vil der også indgå eksempler på den oprindelige brug af ikoner.

 

Foredraget har tidligere været afholdt i Skanderborg Kirkecenter, Sorø Sognegård, Fredenskirken Viby,

Viborg Domsogns Sognegård, samt været del af et to-årigt undervisningsforløb på præsternes efteruddannelse på Præstehøjskolen i Løgumkloster.

  © Finn Thrane

Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner