Et kursus i selvforståelse
v/ psykoterapeut Lisbet Marschner
Gæstelærer: Finn Thrane


Drømme er det ubevidstes reaktion på, hvordan du lever dit liv. Her finder du det mest præcise kompas til retningen i din tilværelse, men også til kursændringer, hvis dét behov melder sig..

Arketyper er de fællesmenneskelige grundmønstre, der afspejler sig som skikkelser i dine drømme og handlemåder i livet. Kurset kan give dig et basalt kendskab til begge dele, så du ikke bare, i bogstavelig forstand, sover tiden væk.
Kurset vil kaste lys over en række teorier, og deltagerne vil (alt efter lyst og trang) få mulighed for at bidrage med egne drømme og få dem belyst i dialog med underviseren.


Ved omtanke og øvelse kan du komme til at forstå disse præcise, personlige meddelelser en hel del bedre, så du får glæde af nattebilledernes rige muligheder, til gavn for dig selv såvel som for dem, der omgås dig. Hvis det ubevidste, som det hævdes, repræsenterer 9/10 af dit sinds samlede potentiale, er der virkelig noget at gå efter..

Gæstelæreren, Finn Thrane, vil bidrage med et powerpoint foredrag om kunst-fotografi, som forsøger at kaste et nyt og anderledes lys over forholdet mellem drøm og virkelighed.
Praktiske oplysninger:

Kurset er tilrettelagt som et "ud af huset-arrangement". Det afholdes således ikke på Fyn, men nær Århus, i Svejstrup Gl. Præstegård, en statelig bygning, som har sin egen foredragssal med dertil hørende faciliteter.

Kursisterne sørger selv for overnatning.
Medbring frokost, indesko samt bog til notater og nedskrivning af drømme.

 

Dato og tid: Lørdag d. 2. februar kl. 10 - 17
Søndag d. 3. februar kl. 9 - 15
Pris:  
Afgift for 2-dages kursus: kr. 3.000,-
Sted:

Svejstrup Gl. Præstegård, Alkenvej 9, 8660 Skanderborg


Tilmelding: på telefon, 8657 7370, eller email lisbetmarschner@hotmail.com . Interesserede bedes lægge besked senest 10 dage før kursusstart, dvs 23. jan.
Tilmelding er først gældende ved indbetaling af kr. 1500,- som depositum: Nordea Bank, reg.nr. 2375, konto nr. 3492 205 124.
Ved indbetaling, anfør venligst navn, adresse og uge-nummer. Restbeløbet betales ved kursusstart.

Framelding: ved framelding senere end en uge før kursusstart refunderes kursusafgiften ikke, medmindre en anden kan overtage pladsen.


Svejstrup Gl. Præstegård


”JANUS – Mikrohøjskolen for udsyn og indsigt”


Hverringevej 177, 5300 Kerteminde.
Yderligere oplysninger tlf 8657 7370
 

© Finn Thrane


 

© Finn Thrane

 

Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner