Humanistisk Lederskab


Livet forstås baglæns
men må leves forlæns
Peter Thielst – frit efter Søren Kierkegaard
Et kursus i indre ledelse af dit eget liv på baggrund af din egen livsfortælling.

Kurset giver dig mulighed for at se på dit eget liv fra dine ressourcers vinkel - og ikke primært fra selve begivenhedernes rækkefølge.
Denne inddragelse af dit eget sjælelige perspektiv afstedkommer hos de fleste en bedre balance, indre ro, et nuanceret positivt selvværd og fornyet frihed. Du får med andre ord et ganske nyt afsæt til den ankommende fremtid.

 
Sindet downloader uden ophør automat-tankegange. Det betyder, at vi nemt kommer til at leve efter en mental programmering, der ofte er forældet, og i visse tilfælde går tilbage til barndommen.

Ved at arbejde systematisk på denne måde med dit eget liv, får du en erkendelse af, hvem du dybest set ER, og du får dermed et nyt afsæt for at udvikle dig selv - og dermed din indsats i livet - så nuanceret, som du har potentiale til!
 
Kan du skaffe dig overblik over dine livsmønstre i fortiden – til og med i går – så har du chancen for at ændre dine tankebaner og handlinger for fremtiden – fra og med i morgen.
 
 
 
 
En guidet tur igennem disse faser - med afdækning af arketyper, samtaler, meditative øvelser samt drømmearbejde – udgør kurset, som strækker sig over to 7-års faser pr modul.
 
 
Modul I: 0-7 og 7-14 år, modul II: 14-21 og 21-28 år, modul III: 28-35 og 35-42 år osv.
 
Indiens gamle vediske tekster, upanishaderne, siger: ’Du er det, dine dybeste ønsker er. Som dine ønsker er, er din intention. Som din intention er, er din vilje. Som din vilje er, er dine handlinger. Som dine handlinger er, er din skæbne.’
 
Ens skæbne stammer når alt kommer til alt fra det dybeste plan af ønsker og fra det dybeste plan af intention, og de to er dybt forbundne.
  
   
   
Igangværende hold 1113  lukket gruppe


Nyt hold oprettes forår 2017

 
Pris: Afgift pr. modul kr. 4.800,-
 
Sted: Svejstrup Gl. Præstegård, Alkenvej 11, 8660 Skanderborg
 
Underviser: Psykoterapeut/konsulent gennem 34 år, Lisbet Marschner.

 


Ønskes yderligere oplysninger kan du benytte kontaktoplysningerne
 

 

Kurset afholdes i samarbejde med Mikrohøjskolen Janus.

 
 
 © Finn Thrane

 

© Finn Thrane

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner