Carceri uden for Assisi set fra luften.
Kursus rejserne har til dato været afholdt otte gange, dels til Assisi i Italien, dels Cairo og Alexandria i Ægypten. Alle rejser er iværksat på opfordring.

I Assisi har der været tale om grupperejser på mellem 25 og 42 deltagere med temaet ´Kunst og Fordybelse´, ofte og naturligt koncentreret omkring Den Hellige Frans.Carceri set fra klostergården.
Dagen åbnes med en morgensamling og et oplæg til sjælelig fordybelse, og den ofte stærke proces, der bliver igangsat på dette smukke sted, krydres løbende med oplæg om kunst og arkitektur samt dejlige italienske måltider og hyggeligt samvær.
Klostergården i San Damiano
- clarissernes kloster.

En bustur til Ravenna har været del af programmet, så man har haft lejlighed til at besigtige de vidunderlige mosaikker tilbage fra 400-tallet, og vi har gået pilgrimstur m. hjertebønnen gennem olivenlunde i omegnen.

Assisi har også været rammen om egentlige lederkurser med titlen ´Udsigten udvider Indsigten´, og temaet har været centreret omkring den nødvendige selverkendelse: ´Led dig selv – før du leder andre.`

Detalje fra mosaikkerne i mausolæet
Galla Placidia, Ravenna.
Indkvartering kan foregå på et lille kloster i byen drevet som gæsteherberg af ´Suore francescane Angeline´- en franciskansk nonneorden. Gæsterne bor i dobbeltværelser m. bad, og nonnerne tilbereder selv dejlige, enkle måltider til os. Indkvartering kan også finde sted på et af byens små hoteller.
I Cairo og Alexandria var temaet ´Bevidsthedstræning´- et emne, inspireret af det høje bevidsthedsniveau, som de gamle ægyptere havde nået. Turen indbefattede desuden besøg i koptiske klostre i ørkenen og ture til bl.a. Memphis, Sakkara og pyramiderne. Også det Ægyptiske Museum og Biblioteket i Alexandria blev besøgt og studeret.  
Pyramiderne i Giza. 
Kommende rejser vil blive annonceret her på siden.
 

Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner