Evnen til at være reelt nytænkende er afhængig af paratheden til at slippe de sædvanlige velafprøvede tanke- eller handlemønstre uden at miste den basale viden og erfaring.
Denne tilstand af åbenhed er forudsætningen for, at forskerens genius – sjæl eller ånd – bliver vakt, og netop dette kan være gnisten, der bringer forskeren og forskningen på nye spor. Fra dette nye udgangspunkt kan en indsigt af mere omfattende karakter tage sin begyndelse.
Det kreative indre frirum kan blive arnestedet for nye løsningsmodeller såvel i arbejdslivet som i privatlivet – og i kombinationen af de to.
Visdom i denne sammenhæng kan bl.a. ses som evnen til at se sammenhænge, hvor andre kun ser forskelle – og at se delaspekterne i en større helhed.
Visdom kan noget, viden ikke kan – nemlig sætte viden i perspektiv, og evt. forudse dens konsekvenser.
Et basalt kendskab til forskerens sjæl er således et særdeles anvendeligt redskab i forskerens liv i såvel arbejdsmæssige som private sammenhænge.

Reference: Olaf Rieper, forskningschef AKF (Anvendt Kommunal Forskning) København

Tidligere afholdt for en gruppe phd´er i et forskningsteam, København.


 
 
© Finn Thrane

Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner