Ansigt til ansigt
 
Formålet med mit arbejde er, at fremme dine muligheder for at kunne leve dit liv udfra nærvær, empati, glæde, mening og skabertrang – med de vidt forskellige udtryk dette fordrer i de meget forskellige liv mennesker lever.
   

Jeg er optaget af at tale med dig om dét, der er betydningsfuldt i dit liv. At følge dig på din vej, opdage forhindringer og give dig redskaber til at komme videre
 
 
Jeg er optaget af at hjælpe dig til at bemærke og forstå "tegnene" i dit liv, som peger i retning af mening og formål.
 

Jeg er optaget af at hjælpe dig til at blive innovativ, m.a.o. "livskunstner" i din egen tilværelse/organisation - også på baggrund af en krise - til gavn for dig selv og andre.
Et redskab hertil, kan være opdagelsen af, hvor ofte gammelkendt vanetænkning er styrende for dine valg og, hvordan du i stedet kan implementere din egentlige intention gennem ny-tænkning.

 
 

Dit værdigrundlag

 - som udgangspunkt for selverkendelse og personlighedsudvikling

Når et menneske har fået et skæbneslag og er blevet ramt af  f. eks. en alvorlig  sygdom, skilsmisse eller arbejdsløshed, ændrer værdigrundlag og prioriteringer sig som regel afgørende.
”Nu ved jeg, hvad jeg virkelig vil og værdsætter – og hvad jeg vil bruge min tid på,” kan man høre mennesker sige efterfølgende.
Men hvorfor vente med at forholde sig til de store spørgsmål til der er tvingende grunde?
Hvorfor ikke vælge tidspunktet selv – når man er frisk og har sine kræfter til rådighed?
Måske skæbnens slag endda bliver mindre voldsomt, hvis man har gjort sig sine overvejelser i tide !
 
Èns dybeste værdier er naturligvis afhængige af, hvor man står i livet, men ét er sikkert:
Værdigrundlaget ændrer sig fortløbende !
Ændrer du dig med det?
Hvis du venter med de store spørgsmål til skæbnen evt. har ramt dig, vil du have langt færre kræfter at arbejde ud fra.

© Finn Thrane
Lad os sammen prøve at danne os et overblik og se, om der er overensstemmelse mellem dine holdninger og dine handlinger, og om noget kan eller skal justeres nu ved at sammenholde dine ønsker og det, der måtte dræne dig i din aktuelle situation.
Dine dræn er måske det, der forhindrer dig i at bruge dit potentiale tilstrækkelig frit til glæde for andre og dig selv !

Denne indsats vil give dig betydeligt mere livsenergi samt en følelse af, at være så helstøbt som vel muligt i det omskiftelige liv, du er blevet anbragt i!

Månedlige konsultationer i København og Aalborg

Pris: Kr. 850, -pr time for private
Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner