Sjælen er det dybeste aspekt af vor psyke. Den omfatter bl.a. tænkning, forståelse, intuition og grundlaget for vore emotioner, og vigtigt i denne sammenhæng er det, at sjælen omfatter vore psykologiske forsvarsmekanismer bl.a. fortrængning og projektioner af positiv og negativ art.
Samfund og globale forhold har fået en mere fremtrædende plads i vor forståelse af mennesket, men det er sket på bekostning af det åndelige. Særligt i vestlig medicin er vi blevet fattige i ånden – i vor forståelse af kroppen i det hele taget.
Den åndelige dimension er overordnet religioner og livsanskuelser. Dette forhold har helsesektoren stort set ignoreret på trods af, at helsesektoren er den, som ofte står patienten nærmest i forbindelse med kriser, sammenbrud og sygdom. Om ikke før, stiller mennesket sig tilværelsens store spørgsmål på dette tidspunkt.
-----------------

Måske tiden er inde til, at vi tager den sjælelige dimension herunder den etiske fordring om tillid, kærlighed og talens åbenhed op som en af vor tids store udfordringer! Måske det kunne forebygge nogle sygdomme og nogen sjælelig/psykisk ubalance og fremme glæde, taknemmelighed og kærlighed mellem mennesker.

Tidligere afholdt i forbindelse med en fremtidskonference om ’Sundhedsvæsenet i det 21. århundrede – hvad får brugerne brug for.’  - Odense Kongrescenter.

Bog med samme titel udgivet af Komiteen for sundhedsoplysning,  Kbh. 1994, heraf artikel om "Den spirituelle nødvendighed"

 
 
© Finn Thrane

Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner