Gennem de seneste årtier har sundhedsforskere hævdet, at årsagen til sygdom i sidste instans er kædet sammen med indre spændinger i den enkeltes liv.
De ydre vilkår, der påvirker menneskers liv, behøver ikke udelukkende at være af social, miljømæssig, politisk eller finansiel art. Man kunne måske med lige god ret opregne årsagerne til sygdom i et sprog, der beskriver basale, spirituelle kriser: manglende mening med livet, sorg, skyldfølelse, et utilgivende hjerte, tab af selvagtelse og personlig værdighed, alle former for frygt, markante stressmønstre etc.
Ved enhver sygdom eksisterer en følelsesmæssig komponent, der kan virke som en fremskyndende faktor.
Ved at kaste lys over de eventuelle psykiske medvirkende årsager til sygdomme, får man mulighed for at ændre de bagvedliggende mønstre, med en deraf følgende mulighed for at genopbygge og bevare et godt helbred.

Tidligere afholdt på forskellige Folkeuniversiteter.

 
 
© Finn Thrane

Copyright © 2012 - 2018 Lisbet Marschner